OI Pariz 2024

Predsednik in generalni sekretar OKS-ZŠZ na sestanku z ministrico prof. dr. Simono Kustec

Predsednik in generalni sekretar OKS-ZŠZ na sestanku z ministrico prof. dr. Simono Kustec
Predsednik Bogdan Gabrovec in generalni sekretar Blaž Perko sta se sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec. Pogovor je bil konstruktiven v želji po normalizaciji športa po koncu epidemije. Dogovorili so se o nadaljnjem tvornem sodelovanju med ministrstvom in OKS-ZŠZ kot predstavnikom organiziranega športa v RS.
Ministrica prof. dr. Simona Kustec je poudarila, da po njenem mnenju goji Vlada RS zelo pozitiven odnos do športa. Napovedala je tudi, da bo Vlada RS imenovala državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, ki bo pristojen za šport. Vlada je danes o tem že odločala in g. Marjan Dolinšek nastopi mandat državnega sekretarja 20. 4. 2020. 
 
Nadalje je ministrica pojasnila, da so sredstva za Letni program športa za leto 2020 zamrznjena, vendar ne odvzeta. Zaenkrat zato lahko pričakujemo sredstva v razpisani višini, ki bodo razdeljena po koncu epidemije. 
 
Predsednik Bogdan Gabrovec in generalni sekretar Blaž Perko sta nato podrobneje predstavila predloge ukrepov OKS – ZŠZ za normalizacijo športa po koncu epidemije. Ministrica prof. dr. Kustec je pokazala veliko razumevanja, prisluhnila argumentaciji in tudi mednarodni primerjavi, ki so jo pripravili na OKS – ZŠZ. Ministrica se je zavezala, da bodo po najboljših močeh predlagane ukrepe poskusili vključiti v predloge rešitev. Dogovorili so se, da se sproti obveščajo glede priprave ukrepov. 
 
Ministrica prof. dr. Kustec je razložila, da so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjene izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev. 
 
V prihodnjem tednu bo Direktorat za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v sodelovanju z OKS – ZŠZ pripravil celovit predlog posebnih prilagoditev za izvajanje organiziranega trenažnega procesa za posamezne športne panoge, o katerem bo nato odločala Vlada Republike Slovenije. OKS – ZŠZ je v ta namen že pripravil osnutek konkretnih predlogov protokolov trenažnih procesov, na podlagi podatkov, ki so jih posredovale nacionalne panožne športne zveze. Prav tako je OKS – ZŠZ zbral informacije o pristopih v drugih državah članicah EU. Nadejamo se, da bomo v tesnem sodelovanju prišli do ustreznih rešitev za trening športnikov.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji