Usposabljanje SD1

Komisija za ženski šport pri OKS-ZŠZ z novim imenom in ambicioznim načrtom

Komisija za ženski šport pri OKS-ZŠZ z novim imenom in ambicioznim načrtom
Izvršni odbor OKS-ZŠZ je na svoji zadnji seji, 23. aprila, potrdil pobudo Komisije za ženski šport in sprejel sklep o preimenovanju komisije v Komisijo za enakost spolov.
Komisija pod vodstvom predsednice, dr. Marte Bon, že izvaja prve aktivnosti ambicioznega načrta, ki potekajo pod sloganom »Ženske v športu – spoštuj«. Vabljeni vsi, ki delujete v športnih organizacijah, da si vzamete 10 minut časa in izpolnite anketni vprašalnik na povezavi www.1ka.si/a/276461. Zelo zaželeno je, da ga delite tudi s športnim organizacijami, klubi in društvi, ki jih združujete.  
 
Namen vprašalnika je analiza zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v športu in odnos vodilnih v športnih organizacijah do tega področja.
Raziskave namreč kažejo, da raznolikost spolov v organizaciji lahko poveča produktivnost, inovacije in uspešnost, vendar so ženske na številnih področjih družbe še vedno premalo zastopane. Šport pri tem ni izjema. Po spolu mešane ekipe so najučinkovitejše, žensko vodstvo pa lahko prispeva k posodobitvi, obnovi in ​​napredku organizacije ter njenega razvoja.

Zato Komisija za ženski šport – Komisija za enakost spolov, ki deluje v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, podpira in spodbuja kulturo enakosti spolov.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji