Usposabljanje SD1

Nadgradnja projekta Razvoj kadrov v športu

Nadgradnja projekta Razvoj kadrov v športu
V začetku leta 2020 je OKS-ZŠZ Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal dodatne vključitve posameznikov, vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v projekt Razvoja kadrov v športu, predvsem zaradi potrebe trga dela po usposobljenem in izobraženem kadru na področju športa. Pred dnevi je bil o tem dosežen dogovor.
Skupaj z NPŠZ smo prepričani, da lahko s spodbujanjem dodatnih vključitev v projekt Rrazvoja kadrov v športu - RKŠ, v praksi bistveno vplivamo na boljši razvoj športne stroke, trenerjev in dvojne kariere vrhunskih športnikov ter jim - tudi v večjem številu – zagotovimo dodatna trenerska znanja in izkušnje ter omogočimo prehod iz vrhunske tekmovalne kariere športnika v kariero športnih strokovnjakov. S povečanjem nabora, z večjim številom športno usposobljenih in izobraženih vrhunskih športnikov in trenerjev, dosegamo dolgoročne učinke v športu in vplivamo na nadaljnji, pozitivni razvoj športa v Sloveniji in širše.

Veseli nas, da bomo v letu 2020 za obdobje 24 mesecev v projekt RKŠ vključili dodatnih 12 vrhunskih športnic in športnikov, za obdobje 28 mesecev pa tudi 23 vrhunskih trenerjev iz različnih športnih panog, ki bodo že v mesecu maju 2020 vključeni v projekt RKŠ in bodo začeli z visoko-kakovostnim interdisciplinarnim strokovnim usposabljanjem »Trener mentor«, ki bo organizirano v obliki modulov; program je potrdil Strokovni svet RS za šport pri MIZŠ, izvajalec programa je Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

OKS-ZŠZ si bo kot poslovodeči konzorcijski partner še naprej močno prizadeval, da se projekt RKŠ prepozna in uveljavlja kot primer dobre prakse na področju športa pri ustvarjanja sinergij med športniki, trenerji, NPŠZ, kineziologi, izobraževalnimi institucijami, zdravstvenimi domovi in drugimi deležniki.
 
Pogodbena vrednost omenjenih vključitev v letu 2020 znaša 1.649.446,40 €.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji