Usposabljanje SD1

Gospodarska zbornica Slovenije novi institucionalni partner Olimpijskega komiteja Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije novi institucionalni partner Olimpijskega komiteja Slovenije
V uvodu 11. redne seje Izvršnega odbora OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija v olimpijsko družino sprejela novega institucionalnega partnerja, Gospodarsko zbornico Slovenije.
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in predsednik Gospodarska zbornice Slovenije Boštjan Gorjup sta podpisala sporazum o institucionalnem partnerstvu, ki bo zajemal naslednja področja delovanja:
  • sodelovanje obeh institucij na področju povezovanja in promocije športa in gospodarstva,
  • sodelovanje obeh institucij pri ugotavljanju ekonomskih in drugih učinkov športa,
  • sodelovanje obeh institucij pri organizaciji in ugotavljanju ekonomskih učinkov večjih športnih prireditev v Sloveniji,
  • sodelovanje obeh institucij na področju povezovanja športa in gospodarstva pri projektih, ki jih vodi in organizira OKS –ZŠZ (Slovenska hiša v Tokiu 2021 in Pekingu 2022 ter Parizu 2024 oziroma v terminih, ko bodo omenjene športne prireditve potekale),
  • sodelovanje obeh institucij na področju povezovanja in promocije športa in gospodarstva pri projektih, ki spodbujajo delodajalce in zaposlene h gibalni aktivnosti na delovanem mestu (Dan slovenskega športa, Evropski teden športa, Športne igre zaposlenih),
  • sodelovanje obeh institucij na področju povezovanja in promocije športa in gospodarstva pri uveljavitvi certifikata za podjetja, ki omogočajo zaposlenim gibalno aktivnost na delovnem mestu (Eu projekt »Workplace Active Certifikate«),
  • sodelovanje obeh institucij na področju povezovanja in promocije športa in gospodarstva pri predlogu podjetij za nagrado na področju gibalne aktivnosti zaposlenih (#BeActive Workplace award),
  • sodelovanje obeh institucij pri sporazumno prepoznanih temah s področja športa in gospodarstva v odnosu do pristojnih državnih institucij in 
  • sodelovanje pri drugih dogovorjenih projektih pod okriljem OKS-ZŠZ.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji