Najprej seja Izvršnega odbora, nato še Skupščina OKS ZŠZ

Najprej seja Izvršnega odbora, nato še Skupščina OKS ZŠZ
46. seja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez bo 23. junija 2020 ob 15. uri v Beli dvorani Grand hotela Union, v Ljubljani.
Na redni letni skupščini se bodo člani seznanili z naslednjim dnevnim redom, razpravljali o uspešnem letu 2019 in pogledali zastavljeni delovni načrt za 2020.

Predlog dnevnega reda:

- Izvolitev članov organov
- Potrditev dnevnega reda
- Poročilo verifikacijske komisije
- Članstvo OKS - ZŠZ
- Zapisnik 45. redne seje skupščine OKS - ZŠZ
- Poročila OKS - ZŠZ za leto 2019
- Letno poročilo
- Poročilo Nadzornega odbora
- Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2020
- Letno poročilo SLOADO za 2019
- Pregled aktivnosti spremembe Pravil OKS – ZŠZ
- Pobude in predlogi
- Razno

Še pred skupščino bo ob 13. uri tudi 12. redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ, prav tako v Grand hotelu Union v Ljubljani. Člani IO OKS bodo, med drugim razpravljali o Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Sloveniji, spregovorili o članstvu v OKS ZŠZ in pregledali Komisije IO krovne športne organizacije v Sloveniji.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji