OI Pariz 2024

Peter Mankoč - diplomirani trener plavanja

Peter Mankoč - diplomirani trener plavanja
Še en pomemben dosežek plavalnega šampiona, ki je po končani športni karieri na Pedagoški fakulteti v Mariboru pridobil naziv diplomiranega trenerja plavanja.
Projekt Razvoj kadrov v športu 2016 – 2022 (RKŠ) delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Ne le v bazenu, kjer je osvojil številna odličja in naslove svetovnega prvaka, Peter Mankoč je trdno voljo pokazal tudi na področju študija. Diplomirani trener plavanja je postal tudi ob pomoči Olimpijskega komiteja Slovenije, saj se je pridružil  projektu Razvoj kadrov v športu - RKŠ, v katerega so vključeni  nekdanji vrhunski športniki.

Namen projekta je dvigniti nivo usposobljenosti posameznikov za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja delavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti. V letu 2019 je bilo v projekt oz. izvajanje aktivnosti projekta RKŠ vključenih 62 posameznikov, od začetka projekta 104 (13 doktorskih študentov, 26 vrhunskih športnikov po zaključku kariere, 53 trenerjev (33 trenerjev v individualnih športih, 14 v kolektivnih, 2 vrhunska trenerja v individualnih miselnih športih – šah, 4 v športu invalidov), 12 kineziologov.

OKS-ZŠZ je kot poslovodeči konzorcijski partner projekta RKŠ 2016 – 2022 vedno spodbujal vključitve posameznikov v projekt RKŠ in tako pomembno vplivaml na boljši razvoj športne stroke, trenerjev in dvojne kariere vrhunskih športnikov ter jim - tudi v večjem številu – zagotovil dodatna trenerska znanja in izkušnje ter omogočil prehod iz vrhunske tekmovalne kariere športnika v kariero športnih strokovnjakov. S tem v krovni športni organizaciji dosegamo dolgoročne učinke v športu in vplivamo na nadaljnji, pozitivni razvoj športa v Sloveniji in širše.

Peter Mankoč, eden najuspešnejših slovenskih plavalcev, izjemni športnik, prejemnik častne listine OKS-ZŠZ, se je po zaključku športne kariere v letu 2019 vključil v projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022, ki ga s konzorcijskimi partnerji vodi in koordinira OKS-ZŠZ.
Kot nekdanji vrhunski športnik je skladno s cilji projekta RKŠ pridobival znanja, spretnosti in kompetence na Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer je julija 2020 uspešno zagovarjal diplomsko delo in s tem pridobil ustrezno izobrazbo za delo v športu. Sodeloval je tudi v aktivnostih, namenjenih spodbujanju zdravega načina življenja s športom.

Vrhunskega športnika Petra Mankoča je na krajši slovesnosti v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru sprejel, mu čestital ob novi zmagi in se z njim pogovoril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. 
 

 

 

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji