15. oktober rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez

15. oktober rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez
15. oktober 1991 pomeni rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. Poleg Leona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali delegati 29-ih strokovnih zvez olimpijskih panog in 5-ih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK. Za prvega predsednika je bil izvoljen dr. Janez Kocijančič.
Pred ustanovitvijo krovne športne organizacije kot jo poznamo danes sta v Sloveniji delovala Olimpijski komite Slovenije (ustanovljen 15.10.1991) in Športna zveza Slovenije, katere naloge so bile usmerjene v razvoj športa in dejavnosti povezane s športom.
Zaradi boljše organiziranosti, možnosti boljšega trženja, enotnega predstavljanja ter nastopanja doma in v svetu ter racionalizacije delovanja sta se v skladu z odločitvijo članic Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije leta 1994 obe organizaciji združili v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je samostojnost slovenskega olimpijskega športa priznal 5. februarja 1992, ko je OKS sprejel kot polnopravnega člana MOK-a. Istega leta pa je OKS postal tudi polnopravni član Združenja evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev
.
Slovenski športniki so se olimpijskih iger pod slovensko zastavo prvič udeležili že februarja na 16. zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu v Franciji in nato še na 25. poletnih olimpijskih igrah v španski Barceloni, kjer so osvojili prva olimpijska odličja v samostojni državi. Tega leta so bile podpisane tudi prve pokroviteljske pogodbe.

Leta 1995 je OKS-ZŠZ ustanovil Slovensko olimpijsko akademijo, katere predsednik je postal Miroslav Cerar. Istega leta je bil ustanovljen tudi odbor športa na lokalni ravni, ki poleg odbora športa za vse in odbora za vrhunski šport predstavlja enega temeljnih stebrov krovne športne organizacije.

Poleg novih konceptov organiziranosti OKS-ZŠZ pa je leto 1995 pomembno tudi zaradi novih virov financiranja slovenskega športa. Konec tega leta je OKS-ZŠZ ustanovil Športno loterijo, d. d., ki je pomenila nov korak pri pridobivanju finančnih sredstev za šport, saj se del koncesijskih dajatev iz iger na srečo športnim organizacijam razdeli preko Fundacije za financiranje športnih organizacij.

Zaradi čudnih časov, ki jih živimo, v letošnjem oktobru ne bomo praznovali rojstnega dne - Dneva OKS kot smo to storili vsakega oktobra v minulih 28 letih. Rojstni dan olimpijskega komiteja Slovenije smo namreč obeležili slavnostno in se zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim funkcionarjem oddolžili s priznanji OKS ZŠZ. A epidemija COVID 19, ki trka na vrata, bo premagana in takrat se bomo oddolžili vsem, ki si to zaslužijo.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji