Bakla 2024

Virtualni sestanek pionirskih podjetij projekta WAC

Virtualni sestanek pionirskih podjetij projekta WAC
V četrtek je bil prvi sestanek pionirskih podjetij, ki so vključena v projekt WAC (certifikat aktivnih delovnih mest). Iz vse Evrope je bilo izbranih 29 podjetij in ostalih delovnih organizacij, ki bodo kot prva sodelovala pri razvoju certifikata.
Iz Slovenije so se vključili SKB banka, d.d., Sij - Slovenska industrija jekla, d.d., Generali zavarovalnica, d.d., Meetpoint, d.o.o. in Športna unija Slovenije.

Na sestanku je bil podjetjem podstavljen projekt in njihova vloga pri njegovem uspešnem razvoju in implementaciji, po zaključku projekta.
Gre za triletni projekt, ki je nadgradnja prejšnjega projekta iz programa Erasmus +, EMoCS – evropska srečanja športa v podjetjih. Projekt EMoCS je pokazal potrebo po oblikovanju certifikata za podjetja, ki bodo spodbujala svoje zaposlene k telesni dejavnosti in športnim aktivnostim ter s tem izboljševanju njihovega dobrega počutja in zdravja.
Certificiranje se bo uradno začelo med Evropskim tednom športa 2021. Podjetja, ki bodo uspešno opravila postopek certificiranja bodo potrdila prejela v času  Evropskega tedna športa 2022.

Kot partner Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez sodeluje pri doseganju ciljev projekta z različnimi aktivnosti, kot so raziskovanje, diagnosticiranje, analiza dobrih praks, vzpostavitev uradne nacionalne kontaktne točke, določanje meril za certificiranje, razvoj orodja in procesov za samoevalvacijo za podjetja, pri sestavi programa usposabljanja in vsebin za revizorje in določanju nadzora kakovosti, identifikaciji podjetij in vrednotenju pilotnih testov ter podpori certificiranju podjetij v svoji državi ter predvsem pri določanju podjetij v katerih bo izvedeno pilotno testiranje.
 
Projektni partnerji so še: Evropska zveza za šport v podjetjih - Francija, Francoska zveza za šport v podjetjih, Evropska zveza za športno industrijo -  Belgija, Univerza v Kopenhagnu -  Danska, EU agencija Šport in državljanstvo - Belgija, Gospodarska zbornica Korinta – Grčija,  Artvelde kolidž Ghent – Belgija, Malteški parlamentarni sekretariat za mladinske, športne in prostovoljne organizacije, Evaleo – Švica, s katerim je OKS-ZŠZ že uspešno sodeloval pri kandidaturi Ljubljane za pridobitev certifikata za Aktivno globalno mesto v letu 2018.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji