Usposabljanje SD1

Razlaga nakupa hitrih testov in sofinanciranje stroškov izvedbe PCR testiranja na COVID-19

Razlaga nakupa hitrih testov in sofinanciranje stroškov izvedbe PCR testiranja na COVID-19
Na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez smo v prejšnjem tednu obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z vprašanjem vezano za določbe PKP7.
Na podlagi dogovora med Direktoratom za šport in FURS vam pošiljamo razlago t.i. Začasnega ukrepa na področju športa iz PKP7 (122.-125. člen).

Vsebina ukrepa
Povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenci do izplačila pomoči
Nacionalne športne zveze nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji.

Obdobje za katero se lahko zahteva povračilo stroškov testiranja
Zahtevek za povračilo stroškov naj temelji na stroških testiranj nastalih do 31.1.2021

Način uveljavljanja povračila stroškov
Oddaja zahtevka prek sistema informacijskega sistema FURS eDavki (https://edavki.durs.si/). Naziv obrazca s katerim se odda zahtevek je NF-HitriTesti (Izjava za izplačilo pomoči za teste na virus SARS-CoV-2).

Rok za uveljavitev povračila stroškov
Zahtevek je potrebno oddati do vključno 30.1.2021.

Nadzor nad porabo prejete pomoči
Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev, lahko izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov in PCR testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Obenem vas obveščamo, da so na MIZŠ v okviru PKP8 predlagali spremembo oz. dopolnitev določb 122. in 123. členu PKP7 na način, da se veljavnost Začasnega ukrepa na področju športa podaljša do 31.12.2021.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji