Usposabljanje SD1

16. redna seja IO OKS-ZŠZ

16. redna seja IO OKS-ZŠZ
V četrtek, 4. februarja ob 16.00 uri bo v obliki spletne konference redna seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.
Predlog dnevega reda kot sledi spodaj:
 • Potrditev dnevnega reda
 • Potrditev zapisnika 15. redne seje
 • Poročilo o aktivnostih:
a) Na področju ukrepov za podporo športu
b) Slovenske olimpijske akademije
c) Strokovnega sveta športa za vse
d) Strokovnega sveta za vrhunski šport
e) Poslovno-marketinške dejavnosti
 • Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2021
 • Razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti za leto 2021
 • Obravnava prejetih pritožb na sklepe o dodelitvi štipendij za športnike
 • Nagrade OKS - ZŠZ za vrhunske športne dosežke v letu 2020
 • Certifikat športnikom prijazno izobraževanje
 • Komisije OKS - ZŠZ
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji