OI Pariz 2024

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ obiskal občine Cirkulane, Zavrč, Videm pri Ptuju in Majšperk

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ obiskal občine Cirkulane, Zavrč, Videm pri Ptuju in Majšperk
V četrtek, 25.2.2021 je prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez mag. Janez Sodržnik z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Ptuj, Franjem Rozmanom, obiskal župane Južne podravske regije OKS-ZŠZ.
V občini Cirkulane sta se sestala z županjo Antonijo Žumbar in direktorico občinske uprave Nino Horvat. V občini Zavrč z direktorico občinske uprave Evelin Makoter in s svetovalko Lidijo Domjan. V občini Videm pri Ptuju z županom Brankom Mariničem in v občini Majšperk z županjo dr. Darinko Fakin. V okviru svojih rednih obiskov slovenskih občin mag. Sodržnik skladno s zavezo vodstva OKS-ZŠZ in strategijo razvoja krovne civilne športne organizacije, ki ni zgolj zveza zvez olimpijskih športnih panog, ohranja stik s ljudmi, ki delujejo v osnovnih celicah slovenskega športa, to so športna društva.

Občine zagotavljajo največji delež sofinanciranja športa iz javnih sredstev in posledično najpomembneje prispevajo k njegovemu nadaljnjemu uspešnemu razvoju. V sodelovanju z župani, ki najbolje poznajo interese in potrebe svojih občanov si OKS-ZŠZ prizadeva zagotoviti sistemske vzvode za dolgoročno partnerstvo občin z organiziranim športom v lokalnih okoljih in spodbuja skupno oblikovanje strateških dokumentov in smernic razvoja športa glede na potrebe in specifike lokalnega okolja.

V okviru tokratnega obiska sta predstavnikom občin predstavila vlogo OKS-ZŠZ na regijskem in lokalnem nivoju ter aktualne projekte, ki jih ta izvaja. Z župani sta se pogovorila o trenutnem stanju glede športne dejavnosti v njihovih okoljih in soočanju z epidemijo ter blaženju in odpravljanju njenih posledic.
Predstavila in povabila sta jih k sodelovanju v projektu Slovenska bakla, ki ga bo OKS-ZŠZ v sodelovanju s svojimi regijskimi pisarnami organiziral pred pričetkom Poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Slovenska bakla bo potovala po Sloveniji in obiskala vse občine ter na ta način simbolično med ljudmi ponovno širila optimizem, olimpijske vrednote miru in sodelovanja ter zbirala dobre želje našim športnikom, ki bodo zastopali Slovenijo v Tokiu.

Občina Cirkulane z 2300 prebivalci sicer namenja 14,00 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 12,51 € na prebivalca za programe športa. V občini delujeta Športno društvo Cirkulane in Planinsko društvo Cirkulane. Občina Zavrč s 1.755 prebivalci namenja 20,73 €  na prebivalca za investicije v športne objekte, 20,73 € na prebivalca za programe športa. V občini sta registrirana Konjeniški klub Borl in Športno društvo nogometna šola Zavrč, v občini deluje tudi podružnica Planinskega društva Haloze.
Občina Videm pri Ptuju ima 5568 prebivalcev in namenja 18,63 €  na prebivalca za investicije v športne objekte in 13,41 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 17 športnih društev, ki se povezujejo v zvezo.

Občina Majšperk s 4028 prebivalcev namenja 15,03 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 11,97 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 19 športnih društev.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji