Usposabljanje SD1

Program MOK-a »Advance Sports Management Courses«

Program MOK-a »Advance Sports Management Courses«
V letu 2020 je Olimpijski komite Slovenije ob podpori programa Olimpijske solidarnosti MOK izvajal program z nazivom »Advance Sports Management Courses«, ki je namenjen pridobivanju znanj na področju športnega managementa.
Program vključuje šest sklopov (organiziranost olimpijskih športnih organizacij, strateški management, finančno upravljanje, ravnanje s človeškimi viri v športnih organizacijah, marketing in trženje ter organiziranje velikih športnih prireditev).

Celotni program je uspešno zaključimo 13 udeležencev, ki so sodelovali na predavanjih, seminarjih, pripravili svoje predstavitve in zaključno nalogo. Program je vodil dr. Tone Jagodic, evalvacija pa je opravljena s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja. Udeleženci, ki so uspešno zaključili program, so prejeli diplomo, podpisano tudi s strani predsednika MOK dr. Thomasa Bacha. Ob prejemu diplom pa so podarili, da je program zelo dobro zasnovan in omogoča pridobivanje novih znanj. Največja vrednot programa pa je v spoznavanju primerov delovanja organizacij in medsebojni izmenjavi izkušenj, spoznanj in tudi obravnavi težav in izzivov, s katerim se srečujejo pri delu v svojih športnih organizacijah.

V letu 2020 so program uspešno zaključili: Anja Bratec Lesjak, Bernardka Krnc, Jan Kralj, Maja Virant, Matevž Šrekl, Meta Mačus, Miran Mullner, Rebeka Grabar, Simon Mohorovič, Tajda Bosio, Tamara Vilhar, Tomaž Tabernik in Uroš Mohorič.
Udeležencem sta čestitala predsednik OKS – ZŠZ g. Bogdan Gabrovec in vodja programa dr. Tone Jagodic, ki sta v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v februarju 2021 podelila diplome.

FOTOGALERIJA
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji