Začasne omejitve športnih programov podaljšanje do 12. marca

Začasne omejitve športnih programov podaljšanje do 12. marca
Vlada je na svoji 60. redni seji, dne 3. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).
Vsebina odloka ostaja nespremenjena, le za sedem dni (do 12. marca 2021) se podaljšuje veljavnost ukrepov.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:
Tekmovalni šport
Šport za vse

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji