Bakla 2024

Vključite se in omogočite šport za vse!

Vključite se in omogočite šport za vse!
Z današnjo otvoritvijo dobrodelne prodaje risb otrok zaposlenih v Mercatorju se je pričel projekt ozaveščanja o inkluziji v športu, ki so ga partnerji projekta – Judo zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Mercator – poimenovali »Vključeni v življenje«.
V okviru projekta, ki poteka v letošnjem olimpijskem letu, zbirajo sredstva za podporo Judo zvezi Slovenije pri izvajanju prilagojenih športnih programov ter ozaveščajo javnost o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo in s težavami v duševnem zdravju v šport in družbo. Vse to v duhu grajenja družbe sožitja, medsebojnega sprejemanja in enakih možnosti za vse. Dobrodelno prodajo 791 risb so z lastnim nakupom otvorili predsedniki vseh treh partnerjev, sicer pa je k dobrodelnemu nakupu vabljena širša javnost.
 
Darko Mušič, predsednik JZS, Bogdan Gabrovec, predsednik OKS, in Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, so danes prvi opravili dobrodelni nakup risb in osebno prispevali sredstva za Judo zvezo Slovenije. Izbirali so med 791 risbami, ki so jih na temo obdarovanja in povezovanja ustvarili otroci Mercatorjevih zaposlenih. Risbe so tako od danes pa vse do prodaje v spletni galeriji na voljo širši javnosti za dobrodelni nakup po izklicni ceni 10 evrov, veseli pa bodo tudi vsakega višjega prispevka. Zbrana sredstva bodo namenjena Judo zvezi Slovenije in sedmim inkluzivnim judo klubom za podporo pri nakupu opreme, pripomočkov za trening, usposabljanju trenerjev in delovanju inkluzivnih klubov. Družba Mercator bo poleg izkupička iz dobrodelne prodaje otroških risb k donaciji dodala lastni finančni prispevek v višini 7.910 evrov.
 
Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, je ob otvoritvi dobrodelne spletne galerije izpostavil: »V Mercatorju želimo v okviru naših družbeno odgovornih pobud prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako v lokalnih okoljih kot na ravni celotne družbe. Z veseljem smo se povezali z JZS in OKS v projektu »Vključeni v življenje«, v okviru katerega bomo prispevali k izvajanju programov juda za vse in opozarjali na pomen inkluzije. Vključevanje v šport ima namreč pomemben vpliv na širše družbeno vključevanje ranljivih skupin, na njihov položaj v družbi in enake možnosti za vse.«
 
V Sloveniji trenutno deluje sedem inkluzivnih judo klubov: JK Koper, JK Jesenice, JK Sokol Ljubljana, JK Z'dežele Sankaku Celje, JK Murska Sobota, JK Železničar Maribor in JK Sankaku Ljubljana. Ti omogočajo enakovredno vključevanje oseb s posebnimi potrebami ne le v šport, ampak so ti klubi zanje pomembna in pogosto edina skupnost poleg družine. V programih inkluzivnega juda, ki se jih lahko izvaja z namenom terapije, rekreacije ali kot tekmovalni šport, je danes združenih 153 judoistov z različnimi sposobnostmi.

Darko Mušič, predsednik JZS, je ob začetku projekta povedal: »Na Judo zvezi Slovenije smo hvaležni, da sta OKS in Mercator prepoznala pomen inkluzije v športu in da skupaj spodbujamo enakovredno vključevanje posameznikov z različnimi zmožnostmi v šport in družbo. Inkluzija ima v slovenskem judu 27-letno zgodovino, vendar so pred nami še številni izzivi, povezani predvsem s prenizko osveščenostjo o pomenu vključevanja in enakih možnosti za vse, s financiranjem naših programov ter izobraževanjem in usposabljanjem trenerjev v športnih klubih za izvajanje inkluzije. Trenutno je delovanje naših inkluzivnih judo klubov žal še vedno močno odvisno od sponzorstev in donacij ter podpore prostovoljcev. Na Judo zvezi Slovenije si zato prizadevamo za krepitev sistemske podpore inkluziji v športu na ravni države in za podporo s strani relevantnih organizacij in združenj, kot sta Specialna olimpijada Slovenije in Fundacija za šport ter drugi. Verjamemo namreč, da brez aktivnega sodelovanja in podpore vseh akterjev inkluzija ni možna.«
 
Inkluzija v širšem pomenu zagovarja ohranitev identitete posameznika ob njegovi vključitvi v družbo, hkrati pa načelo inkluzivnosti temelji na tem, da se tudi okolica kaj nauči od manjšin. Ker so šport na splošno in še posebej borilni športi nosilci filozofije medsebojnega spoštovanja, so zato primerno okolje za razvoj inkluzije. Inkluzija v športu temelji na enakih možnostih za vse športnike. To pomeni, da lahko športniki s posebnimi potrebami enakovredno drugim športnikom, ki so brez posebnih psihofizičnih ovir, izbirajo športne programe. Gre za vključevanje športnikov z raznolikimi sposobnostmi v običajne športne sredine na vseh nivojih, tako rekreativnih kot profesionalnih, v vseh starostnih obdobjih in v vseh športnih panogah.
 
Na področju juda ima inkluzivna vadba v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Prvi judoisti z različnimi psihofizičnimi sposobnostmi so začeli trenirati leta 1994 v Kopru in Portorožu, leta 2004 pa so v okviru JZS ustanovili Komisijo za inkluzivni judo, ki skrbi za strokovni razvoj panoge. Od leta 2017 organizirajo tudi Državno prvenstvo v inkluzivnem judu, ki se imenuje »Festival juda za vse Jožeta Škrabe«.
 
Bogdan Gabrovec, predsednik OKS, je dodal: »V OKS-u že vrsto let podpiramo šport za vse, med drugim nam je v letošnjem letu skupaj s Športno unijo Slovenije zaupana organizacija 27. svetovnega kongresa športa za vse TAFISA, ki bo potekal oktobra v Portorožu. Poleg tega se skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem trudimo čim večjemu krogu ljudi predstavljati šport invalidov ter razbijati predsodke glede vključevanja invalidov v športne programe. Veseli smo, da bomo naša prizadevanja nadgradili s sodelovanjem v projektu »Vključeni v življenje«, kjer bomo spodbujali enakovreden dostop do športa za osebe z različnimi zmožnostmi in dodatno ozaveščali o pozitivnem vplivu športa na življenja posameznikov.«
 
Kljub pozitivnim usmeritvam, ki izhajajo tudi iz sprejetih dokumentov na evropski in nacionalni ravni (npr. Bela knjiga o športu), je v Sloveniji športnih programov za osebe s posebnimi potrebami malo. Primer dobre prakse v Sloveniji je inkluzija v judu, ki omogoča enakovredno vključevanje vseh športnikov. Zato v projektu »Vključeni v življenje« partnerji odpirajo temo inkluzije v športu v širši javnosti in spodbujajo razvoj športa za vse.
 
Več informacij: https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija/
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji