Umrl je Franc Polenčič

Umrl je Franc Polenčič
V enainosemdesetem letu je umrl Franc Polenčič. Bil je med prvimi diplomanti Visoke šole za telesno kulturo, ki so sredi 60. let v mlado mesto prinesli novo energijo v pedagoške procese, dvignili nivo treniranja v klubih, povečali možnosti za rekreacijo in se aktivno vključili v postavljanje in izvajanje športa.
Razpon njegovega dela sega od pedagoškega dela v šoli, trenersko izrazito uspešnega obdobja v Atletskem klubu Gorica, preko številnih aktivnostih v širokem spektru  športnih panog in programov ter praktično neprekinjenega dela v okviru organov Športne zveze Nova Gorica.
Kot dolgoletni športni delavec je bil izvoljen za člana IO OKS-ZŠZ v obdobju 1995-1998, v naslednjem mandatu 1998-2002 je bil član Odbora športa za vse pri OKS-ZŠZ.
Za dolgoletno delo v športu je prejel več priznanj, med njimi Bloudkovo plaketo (leta 1986), Športna zveza Nova Gorica pa mu je leta 2009 podelila naziv častnega člana.
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji