Vabilo na spletni seminar o vnovičnem sodelovanju gledalcev na športnih tekmovanjih oz. prireditvah

Vabilo na spletni seminar o vnovičnem sodelovanju gledalcev na športnih tekmovanjih oz. prireditvah
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi na spletni seminar na temo vnovičnega sodelovanja gledalcev na športnih tekmovanjih oz. prireditvah v sredo, 26. 5. 2021, ob 16.00.
Na seminar se lahko pridružite prek povezave https://zoom.us/j/99637454594

Na seminarju bodo predstavili:
- pogoje pod katerimi je dovoljena udeležba gledalcev na športnih tekmovanjih,
- tolmačenje veljavnih omejitev s poudarkom na odgovornosti organizatorjev športnih tekmovanj in gledalcev.

Poleg predstavnikov Direktorata za šport bodo na seminarju prisotni tudi predstavniki Inšpektorata za šolstvo in šport.

Seminar je namenjen predvsem predstavnikom nacionalnih panožnih športnih zvez oziroma organizatorjem športnih tekmovanj.

Prosijo, da se seminarja udeleži vsaj en predstavnik posamezne nacionalne panožne športne zveze, ki bo pridobljene informacije posredoval naprej vsem športnim društvom članicam zveze in osebam, ki sodelujejo pri organizaciji športnih tekmovanj na ravni športnih panog.

Obrazložitev:
Vlada RS je na svoji 74. redni seji, dne 12. 5. 2021 sprostila Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov na način, da je omogočena vnovična prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Na 213. dopisni seji, dne 20. 5. 2021 je Vlada RS dodatno sprostila udeležbo gledalcev na športnih tekmovanjih.

Žal se je konec prejšnjega tedna izkazalo, da je nujno potrebno dodatno obveščanje nacionalnih panožnih športnih zvez in organizatorjev športnih tekmovanj o pogojih pod katerimi so gledalci dovoljeni na športnih tekmovanjih ter o tem kakšno odgovornost za spoštovanje veljavnih omejitev nosijo organizatorji športnih tekmovanj in kakšno odgovornost nosijo gledalci.

Epidemije žal še ni konec. Zmanjševanje števila okuženih ter izboljševanje epidemiološke slike proti t. i. zeleni fazi nas ne obvezuje odgovornosti izvajanja športnih programov skladno s še vedno veljavnimi omejitvami in na odgovoren način.


Športna dejavnost prav tako vpliva na splošno zdravstveno sliko v državi, zaradi česar je pomembno, da se gledalci vračajo na športna tekmovanja pod veljavnimi pogoji in na odgovoren način.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji