Usposabljanje SD1

V četrtek seja IO OKS-ZŠZ

V četrtek seja IO OKS-ZŠZ
V četrtek, 1. julija bo na sporedu 20. redna seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.

Seja bo potekala v Stekleni dvorani Grand hotela Union (Miklošičeva 1, Ljubljana).

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje IO OKS – ZŠZ
3. Poročilo o aktivnostih:
a. Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
b. Slovenske olimpijske akademije
c. Strokovnega sveta športa za vse
d. Strokovnega sveta za vrhunski šport
e. Poslovno-marketinške dejavnosti
4. Poročilo Regijskih pisarn OKS – ZŠZ
5. Reprezentanca Tokio 2020
6. Projekt OFEM Vuokatti 2022
7. Pobude in predlogi
8. Razno

Gradiva:
Vabilo na 20. redno sejo IO OKS-ZŠZ
Zapisnik 19. redne seje IO OKS-ZŠZ
Poročilo PMS
Poročilo SSVŠ
Poročilo o delu Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ
Predlog potnikov na OI Tokio 2020
Poročilo o delovanju in sofinanciranju RP v letu 2021
Zagonski elaborat - projekt OFEM Vuokatti 2022
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji