OI Pariz 2024

Jernej Damjan bo strokovni koordinator olimpijske reprezentance Slovenije Peking 2022

Jernej Damjan bo strokovni koordinator olimpijske reprezentance Slovenije Peking 2022
Na predlog in pobudo Smučarske zveze Slovenije, ki je predlagala Jerneja Damjana za strokovnega koordinatorja olimpijske reprezentance Slovenije Peking 2022 je o zadevi odločal Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije.

Zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče sklicati in izvesti redne seje IO OKS-ZŠZ, zato je, skladno z 39. členom Poslovnika o delu Izvršnega odbora, Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ sklical 13. dopisno sejo Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, ki je trajala od 29.09.2021 do petka, 01.10.2021 do 12. ure. 

Zaradi ugotovljenih dodatnih potreb pri strokovni koordinaciji vodenja Olimpijske reprezentance Slovenije v posebnih razmerah zaradi epidemije COVID-19 na prizorišču OI Peking 2022 je IO OKS glasoval za imenovanje strokovnega koordinatorja OI reprezentance Peking 2022 – za Jerneja Damjana, bivšega vrhunskega športnika in udeleženca štirih olimpijskih iger, ki bo s svojimi izkušnjami lahko pripomogel k uspešnemu nastopu OI reprezentance v Pekingu 2022. 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji