Usposabljanje SD1

Vabilo na 49. sejo Skupščine OKS-ZŠZ

Vabilo na 49. sejo Skupščine OKS-ZŠZ
V četrtek, 16. decembra 2021, ob 15. uri bo na sporedu 49. seja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.

Način izvedbe seje bo znan naknadno, glede na COVID-19 situacijo in na takrat veljavne odloke.

Predlog dnevnega reda:
Izvolitev organov skupščine OKS-ZŠZ
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Volitve članov Nadzornega odbora OKS-ZŠZ
4. Zapisnik 48. redne seje in 1. izredne seje Skupščine OKS-ZŠZ
5. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022
6. Članstvo OKS-ZŠZ
7. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika OKS-ZŠZ
8. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ
9. Poročilo o realizaciji programa predsednika OKS-ZŠZ
10. Informacija o poteku priprave sprememb Pravil OKS-ZŠZ
11. Pobude in predlogi
12. Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji