Bakla 2024

50. redna seja Skupščine OKS-ZŠZ

50. redna seja Skupščine OKS-ZŠZ
V četrtek 16. junija 2022 ob 15 uri bo v Modri dvorani Celjskega sejma 50. redna seja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.

Predlog dnevnega reda je sledeč:
 • Izvolitev organov Skupščine OKS-ZŠZ
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Potrditev dnevnega reda
 • Zapisnik z 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
 • Članstvo OKS-ZŠZ
 • Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021
 • Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022
 • Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ
 • Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2021
 • Letno poročilo SLOADO za leto 2021
 • Pobude in predlogi
 • Razno
Gradivo za skupščino je dostopno tukaj.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji