Usposabljanje SD1

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik sodeloval na posvetu v Samoborju

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik sodeloval na posvetu v Samoborju
V četrtek, 8. septembra 2022 se je mag. Sodržnik na povabilo Zveze za športno rekreacijo Šport za vse Zagrebške pokrajine udeležil posveta v Samoborju katerega nosilna tema je bila »Pomen športne rekreacije v življenju prebivalcev Zagrebške pokrajine in Republike Hrvaške«.
Na posvetu, ki se ga je mag. Sodržnik udeležil skupaj z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Brežice, Ivanom Gerjevičem, je prisotnim predstavil model organizacije in vlogo športa za vse v OKS-ZŠZ ter primere dobre prakse v Sloveniji. Predstavil jim je tudi možnosti mednarodnega povezovanja na področju športa za vse, kjer je Slovenija v zadnjem obdobju vse uspešnejša.

Sicer so na posvetu sodelovali strokovnjaki, ki so predstavili stanje športne rekreacije na Hrvaškem. O strategiji razvoja športne rekreacije na Hrvaškem je spregovoril direktor Urada za lokalni šport Hrvaškega olimpijskega komiteja, profesor Hrvoje Balen. Načelnica upravnega oddelka za šport, kulturo, tehnično kulturo in civilno družbo, dr. Jadranka Dujić Frlan je spregovorila o vlogi Zagrebške pokrajine pri financiranju in razvoju športne rekreacije. Vloga fitnes programov pri preprečevanju bolezni je bila tema predstavitve dr. Gordane Furjan Mandić, profesorice na Kineziološki fakulteti, Univerze v Zagrebu. O nordijski hoji kot pozitivnem odkritju športne rekreacije starejših je spregovoril predsednik Hrvaške zveze za nordijsko hojo, profesor Davorin Antonić.
Vse zbrane so na začetku pozdravili predsednica Zveze za športno rekreacijo Šport za vse Zagrebške pokrajine Ljiljana Šurbek Bošnjak, podžupan mesta Samobor Petar Burić in podžupan Zagrebške pokrajine Ervin Kolarec. Vsi trije so aktivno sodelovali v razpravi o predstavljenih stališčih.

Ena od stalnih nalog regijskih pisarn OKS-ZŠZ, ki delujejo v obmejnih območjih je tudi povezovanje s sorodnimi organizacijami v sosednjih državah in negovanje dobrih medsosesedkih odnosov ter prijateljstva s pomočjo športa, ki ljudi povezuje kot malo kaj drugega.
Športna zveza Brežice je že drugo mandatno obdobje Regijska pisarna OKS-ZŠZ, ki deluje na območju regije Zasavje/Posavje in pokriva 8 občin.

Športna zveza Brežice dvakrat letno organizira tradicionalna srečanja športnikov občine Brežice ter sosednje občine Samobor na Hrvaškem. Začetki športnih srečanj sežejo v daljnje leto 1962, ko so potekala v obliki delavskih športnih iger in srečanja sindikatov. V času razpada Jugoslavije in vojne na Hrvaškem so bila srečanja začasno prekinjena S športniki Samoborja so ponovno vzpostavili stike in pričeli s športnimi srečanji leta 2000.  Športniki se pomerijo v različnih športnih panogah. Vse tekme so odigrane v prijetnem, prijateljskem vzdušju, saj je ob takšnem srečanju bolj kot rezultat, v ospredju druženje, spoznavanje novih prijateljev ter vzpostavljanje stalnih športnih kontaktov in sodelovanja med klubi sosednjih občin.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji