Usposabljanje SD1

Javni poziv k predlaganju kandidatov za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za mandat 2022-2027

Javni poziv k predlaganju kandidatov za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za mandat 2022-2027
Na podlagi 4. člena Uredbe o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/12) vas obveščamo, da je Strokovni svet RS za šport na svoji seji dne 9. 9. 2022 sprejel Sklep o začetku postopka izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za mandat 2022-2027.
Vsi dokumenti, vezani na poziv se nahajajo v priponkah spodaj:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji