27. seja IO OKS-ZŠZ

27. seja IO OKS-ZŠZ
Naslednja seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez bo v torek, 27. septembra 2022 ob 15 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana / Kristalna palača).
 • Predlagani dnevni red je sledeč:
 • Potrditev dnevnega reda
 • Potrditev zapisnika 26. redne seje
 • Poročilo o aktivnostih:
Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
Slovenske olimpijske akademije
Strokovnega sveta športa za vse
Strokovnega sveta za vrhunski šport
Poslovno-marketinške dejavnosti
 • Volilna opravila OKS-ZŠZ
 • Volitve v Državni svet RS 2022
 • Imenovanje članov UO SLOADO
 • Trajnostna strategija OKS-ZŠZ
 • Vzpostavitev EU projektne pisarne
 • Nacionalni olimpijski inštitut
 • Dopolnitev pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih na OKS-ZŠZ v plačne razrede
 • Kriteriji OKS-ZŠZ za nastop na Evropskih igrah 2023
 • Dnevi OKS-ZŠZ
 • Poziv RTV SLO glede TV prenosov OI
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji