Volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2022-2026

Volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2022-2026
Izvršni odbor OKS-ZŠZ z in Volilna komisija OKS-ZŠZ razpisujeta volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ.

RAZPIS VOLITEV

Članicam in drugim kvalificiranim predlagateljem so bili 7. 10. 2022 po elektronski pošti, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Poslovnika o delu Skupščine OKS-ZŠZ, poslani naslednji pozivi za predlaganje njihovih kandidatov:
Rokovnik za volilna opravila ter Relevantni pravni akti: Regijske pisarne OKS-ZŠZ - Prejete kandidature za člane Skupščine OKS-ZŠZ ter Datum in naslov izvedbe volilnega sestanka

Vsre informacije v zvezi s prihajajočimi volitvami najdete zgornjem meniju "Volitve 2022" oziroma na uradni podstrani volitve.olympic.si

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji