Usposabljanje SD1

Pooblastila za pristop k volitvam za predloge članov Sveta Fundacije za šport 2022-2027

Pooblastila za pristop k volitvam za predloge članov Sveta Fundacije za šport 2022-2027
Skladno z Obvestilom o izvedbi ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027, ki ga je Volilna komisija Strokovnega sveta RS za šport za vodenje postopka izbora objavila 24.10.2022, so razpisane dodatne oziroma ponovne volitve v treh skupinah upravičencev.
- SKUPINA 1: nacionalne športne zveze s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger
- SKUPINA 2: nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger
- SKUPINA 5a: občinske športne zveze iz vzhodne Slovenije.

V imenu navedenih športnih zvez ima pravico voliti en zakoniti zastopnik te zveze oziroma posameznik, star najmanj 18 let, ki ga zakoniti zastopnik pooblasti za opravo teh volitev, kar posameznik izkaže s predložitvijo pravilno izpolnjenega pisnega pooblastila, ki mora biti dostavljen Strokovnemu svetu RS za šport do vključno 1. 11. 2022. Pooblastilo se dostavi na elektronski naslov strokovnisvet-sport.mizs@gov.si.

Vsa pooblastila izdana s strani zakonitih zastopnikov upravičenih volivcev, ki so bila izdana za pristop k prvemu krogu volitev 19. - 20. 10. 2022 so še vedno veljavna (tudi za pristop k volitvam v drugem krogu ter vseh nadaljnjih morebitnih krogih v okviru postopka izbora predlogov članov za Svet Fundacije za šport za mandat 2022-2027). Že izdano pooblastilo lahko zakoniti zastopnik kadarkoli pisno prekliče ! (s sporočilom na elektronski naslov strokovnisvet-sport.mizs@gov.si). S predložitvijo novega pooblastila do 1. 11. 2022 zakoniti zastopnik samodejno prekliče pred tem izdano pooblastilo.

Prilagamo obrazec za izdajo pooblastila - najdete ga TUKAJ.

Dne 24. 10. 2022 smo Obvestilo o izvedbi ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027 naslovili na OKS-ZŠZ s priloženim obrazcem za podajo pooblastila za opravo volitev. OKS-ZŠZ je priloženo pooblastilo odposlal na kontaktne e-naslove zvez upravičenk. Kasneje smo ugotovili, da je bil priložen obrazec stari (obrazec za pooblastilo za pristop k prvemu krogu volitev).

V kolikor je zakoniti zastopnik zveze upravičenke že (po 24.10.2022) uporabil ta stari obrazec pooblastila, bo Volilna komisija tudi takšno pooblastilo sprejela kot ustrezno!

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji