Usposabljanje SD1

Tretji krog volitev za člane Sveta Fundacije za šport

Tretji krog volitev za člane Sveta Fundacije za šport
Volilna komisija Strokovnega sveta RS za šport je za vodenje postopka izbora predlogov za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij za mandat 2022-2027 potrdila zapisnik o izvedbi drugega kroga volitev z dne 3. 11. 2022 ter Obvestilo o izvedbi ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport znotraj skupine upravičencev Nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger.
Obveščamo vas, da je Volilna komisija Strokovnega sveta RS za šport za vodenje postopka izbora predlogov za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za mandat 2022-2027 (v nadaljevanju Svet Fundacije za šport) na seji dne 4. 11. 2022 potrdila zapisnik o izvedbi drugega kroga volitev z dne 3. 11. 2022 ter Obvestilo o izvedbi ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport znotraj skupine upravičencev Nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger.

Ponovni - tretji krog volitev med dvema kandidatoma, ki sta v drugem krogu prejela enako število glasov, bo potekal v četrtek, 10. 11. 2022 med 9 in 11 uro na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana.

Priponki:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji