I. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

I. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
Prva redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2022 - 2026 bo v četrtek, 12. januarja ob 16 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru (SOIC, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana - pritličje Kristalne palače, BTC).

Predlog dnevnega reda:
 1. Konstituiranje IO OKS-ZŠZ
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Imenovanje članov Strokovnega sveta za vrhunski šport
 4. Imenovanje članov Strokovnega sveta športa za vse
 5. Imenovanje članov Odbora za športnike in olimpijske vrednote
 6. Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in finance
 7. Imenovanje uprave Fundacije Miroslava Cerarja
 8. Imenovanje komisij OKS-ZŠZ
 9. Podaljšanje mandata regijskih pisarn OKS-ZŠZ
 10. Imenovanje predstavnikov OKS v Strokovni svet vlade RS za šport
 11. Imenovanje članov v Medresorsko delovno skupino za uveljavljanje integritete v športu
 12. Imenovanje predstavnika OKS-ZŠZ v svet Zavoda RS Planica
 13. Imenovanje predstavnika v NO Športne loterije
 14. Projekt OFEM Maribor
 15. Certifikati športnikom prijazno izobraževanje
 16. Ponudnik za revizijo računovodskih izkazov OKS-ZŠZ za naslednja tri leta
 17. Pobude in predlogi
 18. Razno

Gradivo: Dodatno gradivo:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji