Objavljena sta razpisa LPŠ 2023

Objavljena sta razpisa LPŠ 2023
V Uradnem listu RS je objavljen Razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v RS za leto 2023.

Razpisno dokumentacijo in ostale informacije najdete na povezavi tukaj. V aplikacijo, ki bo aktivirana šele 17.3.2023, boste lahko dostopali preko povezave: https://app2.sport.si/prijava/Rok za oddajo prijav je 24. 3. 2023.

Objavljen je tudi razpis za del sredstev Letnega programa športa v RS za leto 2023, ki ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje namenja za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023. Razpis najdete tukaj. Rok za fizično oddajo vloge je pri tem delu razpisa je 24. 3. 2023 do 10:00 ure.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji