OKS-ZŠZ za enotnost športa in proti bojkotu OI

OKS-ZŠZ za enotnost športa in proti bojkotu OI
V luči geopolitičnih razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini, se že nekaj časa odpira vprašanje nastopa ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami. To vprašanje je seveda zelo kompleksno, odgovori nanj pa niso vedno enoznačni, zato so mnenja in javna stališča nacionalnih olimpijskih komitejev ter mednarodnih športnih organizacij, pogosto deljena.
V zadnjih tednih in mesecih potekajo na pobudo Predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja gospoda Thomasa Bacha klici in pogovori z različnimi deležniki, kjer sodeluje tudi Predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac kot predstavnik enega izmed 206-ih nacionalnih olimpijskih komitejev.
 
V teh pogovorih MOK preverja tudi možnosti postopnega vključevanja ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, seveda na popolnoma nevtralni ravni, brez obeležij in državnih simbolov. Ob tem daje MOK tudi jasno sporočilo, ki ga popolnoma podpiramo tudi na OKS-ZŠZ, da sta vojna in agresija v Ukrajini vredni vsega obsojanja, in da je potrebno Ukrajini in njenim športnikom izkazovati vso solidarnost in podporo. Tudi v slovenski olimpijski družini že od vsega začetka nudimo vso podporo našim športnim klubom, ki so pod svoja okrilja sprejeli ukrajinske športnike in športnice ter jim z različnimi oblikami pomoči pomagamo, da nemoteno nadaljujejo s svojimi aktivnostmi.
 
''V želji, da se vojna v Ukrajini čimprej konča, in da se v teh težkih časih ukrajinskim športnicam in športnikom čim bolj pomaga, pa je potrebno imeti pred očmi tudi spoštovanje človekovih pravic in nediskriminatorno obravnavo vseh športnikov, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik in vero, skladno z Olimpijsko listino in Ustanovno listino Združenih narodov. To je cilj, ki ga zasleduje mednarodna krovna športna organizacija, katere del je tudi Olimpijski komite Slovenije. Šport mora združevati, ne deliti. V športu ni prostora za politiko, zato v okviru naše mednarodne olimpijske družine ves čas iščemo različne načine, da le-ta ostane čist, z jasnimi pravili in dostopen vsem. Idealna rešitev te zapletene situacije ne obstaja. V okviru OKS-ZŠZ zato podpiramo stališče MOK-a pri nadaljnjem iskanju rešitev v korist športa, v nobenem primeru pa ne podpiramo nekaterih razmišljanj o bojkotu največjega športnega dogodka na svetu,'' je dodal predsednik krovne organizacije slovenskega športa Franjo Bobinac.
 

Na Olimpijskem komiteju Slovenije bomo zato še naprej vodili razpravo znotraj naše olimpijske družine ter sledili smernicam, ki nam jih bo naložil MOK ter o omenjeni tematiki in zadnjih znanih stališčih, razpravljali tudi s predstavniki naših članic na Izvršnem odboru OKS-ZŠZ v mesecu maju.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji