Usposabljanje SD1

52. SEJA SKUPŠČINE OKZ-ZŠZ

52. SEJA SKUPŠČINE OKZ-ZŠZ
Skladno z določili 41. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Izvršni Odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez sklicuje 52. SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ, ki bo v sredo, 30. avgusta 2023 ob 17. uri v Modri dvorani Celjskega sejma, Dečkova ulica 1, Celje

Predlog dnevnega reda:

Izvolitev organov Skupščine OKS-ZŠZ
 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Zapisnik z 51. seje Skupščine OKS-ZŠZ
 4. Članstvo OKS-ZŠZ
 5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2022
  • Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2022
  • Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ
 6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2023 in projekcija za leto 2024
 7. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2022
 8. Letno poročilo SLOADO za leto 2022
 9. Pobude in predlogi
 10. Razno

Priloge:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji