Usposabljanje SD1

8. seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

8. seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
8. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v torek, 7. 11. 2023 ob 17. uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana).

Predlog dnevnega reda 8. redne seje IO OKS-ZŠZ:
 1. Potrditev dnevnega reda seje
 2. Potrditev zapisnika s 7. redne in 8. dopisne seje
 3. Poročilo o aktivnostih:
  1. Povzetek pregleda aktivnosti predsednika
  2. Poročilo Strokovnega sveta za vrhunski šport
  3. Poročilo Strokovnega sveta športa za vse
  4. Poročilo Odbora za športnike in olimpijske vrednote
  5. Poročilo Odbora za gospodarstvo in finance
 4. Poročilo delovne skupine glede predloga Zakona o velikih mednarodnih športnih prireditvah in poročilo Komisije za etična vprašanja
 5. Predstavitev Komisije za medicino športa
 6. LPŠ za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024
 7. Merila za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ
 8. Certifikat Športniku prijazno izobraževanje
 9. Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence OI v Parizu 2024
 10. Razno

Priponke:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji