Usposabljanje SD1

8. seja IO OKS - ZŠZ

8. seja IO OKS - ZŠZ
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je na 8. redni seji izvršnega odbora, ki je potekala v torek, 7.11.2023, potrdil poročila Strokovnega sveta za vrhunski šport, Strokovnega sveta športa za vse, Odbora za športnike in olimpijske vrednote in Odbora za gospodarstvo in finance.

Beseda je tekla tudi o prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu 2024, na katerih bo nastopilo okrog 170 slovenskih športnic in športnikov, končno število je odvisno tudi od tega, koliko ekipnih športov se bo na igre uvrstilo. V središču francoske prestolnice bo tudi Slovenska hiša, v kateri bodo potekali različni dogodki. Člani komisije za medicino športa OKS pa bodo v mesecih pred igrami obiskali 174 kandidatov za OI oziroma njihovih strokovnih ekip.

Jošt Dolničar je predstavil poročilo Komisije za etična vprašanja OKS za tri obravnavane primere. IO OKS je podprl delo komisije, ki sicer ne izreka sankcij, do odklonov pa se opredeljuje in izreka priporočila za etično pravilno ravnanje ter možno nadaljnje ukrepanje v posameznih primerih. Po predstavitvi je potekala daljša razprava o ničelni toleranci kakršnih koli zlorab.

Soglasje IO OKS-ZŠZ sta dobila tudi Letni program športa v RS za leto 2024 in Letni program za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024. Predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac je izpostavil, da bo iz državnega proračuna za sofinanciranje športa za leto 2024 na voljo 45,2 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več denarja, kot je bilo načrtovano, prav tako pa bo še nekaj čez tri milijone evrov dodatno v šport prišlo iz evropskih skladov. Seje IO OKS-ZŠZ se je udeležil tudi Dejan Plastovski, direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki je poudaril, da kljub krčenju sredstev v proračunu, zaradi poplav, ki so prizadele Slovenijo letos avgusta, za šport sredstva ostajajo nespremenjena.

Sledila je predstavitev prof. dr. Matjaža Vogrina, dr. med. o delu Medicinske komisije.

Sprejet je bil tudi Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence OI v Parizu 2024 in Merila za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Soglasje za podelitev Certifikata športniku prijazno izobraževanje so dobili: Erudio zasebna gimnazija, Erudio Višja strokovna šola, Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje, Center višjih šol, Gea College – Fakulteta za podjetništvo; Srednja šola Jesenice in Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in  tehniška gimnazija.

Ob koncu seje je predsednik OKS – ZŠZ Franjo Bobinac vse člane pozval, da se udeležijo tradicionalnega gala dobrodelnega dogodka z ambasadorjem Primožem Rogličem, ki bo potekal naslednjo sredo, 15.11.2023, v Grand hotelu Union in podprejo dober namen, ki ga nosi akcija Botrstvo v športu za nadarjene športnike iz socialno šibkih okolij.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji