Usposabljanje SD1

Partnersko sodelovanje med FOV UM in OKS-ZŠZ

Partnersko sodelovanje med FOV UM in OKS-ZŠZ
Pred začetkom 39. redne seje skupščine OKS-ZŠZ smo podpisali institucionalno partnersko pogodbo s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru.
Olimpijski komite Slovenije, Univerza v Mariboru in Fakulteta za organizacijske vede, kot partnerji na področju izobraževanja, na osnovi podpisanega sporazuma, že vzorno sodelujemo. Na osnovi sporazuma o sodelovanju z OKS smo pripravili študijski program »Management v športu«, ki je trenutno v postopku akreditacije na NAKVIS. Načrtujemo, da bo študijski program prvič razpisan v letu 2017/18.
Novi sporazum je nadgradnja že obstoječega sodelovanja, s katerim se zavezujemo k nadaljnjemu sodelovanju, zlasti pri izvajanju študijskega programa »Management v športu«, saj tako OKS kot FOV želita, da bo program kakovosten, mednarodno primerljiv, da bodo študenti pridobili ustrezne kompetence ter da bomo skupno zagotavljali študentske prakse.

Za ta namen smo imenovali Svet študijskega programa, ki ga sestavljajo strokovnjaki in bivši vrhunski športniki, predstavniki OKS, katerih naloga je skrb nad kakovostjo izvajanja študijskega programa v smislu ustreznosti vsebine študija, ustreznosti materialov za študij, ustreznosti pristopov profesorjev, dejansko pridobljene kompetence diplomantov in zaposljivost diplomantov.
Športnikom na ta način želimo omogočiti pridobitev ustrezne izobrazbe za poklicno kariero tudi po koncu športne kariere. Sodelovanje želimo usmeriti dolgoročno. Ena izmed pomembnih aktivnosti je tudi sodelovanje pri pripravi 36. mednarodne konference UM FOV na temo Managementa v športu, pri kateri skupaj z MIZŠ, OKS in FOV pripravljamo organizacijsko in programsko shemo, za dogodek z naslovom »Dvojna kariera športnikov in družbena odgovornost«. Začenjamo pa tudi s sodelovanjem na znanstvenoraziskovalnem področju. Z vsemi omenjenimi aktivnostmi tako odpiramo priložnosti na področju zagotavljanja pogojev za dvojno kariero športnikov na nacionalni ravni.

 


 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji