OI Pariz 2024

Športni projekt OKS-ZŠZ za olimpijske igre v Parizu 2024

Športni projekt OKS-ZŠZ za olimpijske igre v Parizu 2024
Projekt OKS-ZŠZ za nastop reprezentance Slovenije na igrah 33. olimpijade v Parizu 2024 opredeljuje številna področja in vsebine, povezane s prihajajočimi igrami. Športni projekt zajema pravila, pogoje in kriterije za imenovanje olimpijske reprezentance Slovenije za nastop na olimpijskem odru v Parizu 2024.

Različna področja športa določajo organizacijsko strukturo projektne ekipe, namen in cilje projekta, kriterije za športnike in spremljevalno osebje ter programe priprav tako pred igrami kot tudi med samim dogodkom. 
Nacionalne panožne športne zveze so od samega začetka priprav projekta in vse do konca iger aktivni partner Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Program priprav vključuje tudi sestanke z vsemi NPŠZ vključenimi v projekt. Strokovna služba za vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije je v mesecu marcu opravila več sestankov z vsemi zvezami, ki so vključene v športni projekt prihajajočih olimpijskih iger.
Vsebina vključuje številna različna področja – prevoza, namestitev, športne opreme, zdravstvenega varstva ter sistemske in strokovne podpore. Poleg izmenjave informacij glede strokovnih vsebin je bila želja strokovne službe vzpostaviti oziroma še naprej vzdrževati dobro sodelovanje s ključnimi deležniki vključenimi v projekt, saj je dobra in učinkovita komunikacija prava in edina pot do kvalitetnih priprav na olimpijske igre in posledično uspešne udeležbe ter izvedbe največjega večpanožnega športnega dogodka. 

Pripravljalno obdobje pred igrami je čas številnih seminarjev in izobraževanj, namenjenih vsem udeleženim v projekt olimpijskih iger. Eden izmed takšnih dogodkov je tudi strokovni seminar Olimpijski trenerski forum ter Olimpijski zdravstveni seminar, ki bo v Termah Olimia v Podčetrtku med 9.4. in 10.4.2024. 
 
#Imamoto!

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji