Bakla 2024

11. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

11. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
11. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v torek, 7. maja 2024 ob 15. uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (pritličje Kristalne palače, BTC).
Predlog dnevnega reda 11. redne seje IO OKS-ZŠZ:
 1. Potrditev dnevnega reda seje
 2. Potrditev zapisnika z 10. redne ter 12. dopisne seje
 3. Poročilo o aktivnostih
 4. Sklic 53. redne Skupščine OKS-ZŠZ
 5. Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji, ki sodelujejo z OKS-ZŠZ
 6. Certifikat »Športu prijazno podjetje«
  • Pravilnik - Certifikat Športu prijazno podjetje
  • priloga 1 - Kriteriji za ocenjevanje_CŠP_1
  • priloga 2 - Kriteriji za ocenjevanje_CŠP_2
 7. Interni pravilniki strokovne službe
 8. Razno
Vljudno vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite.

Vabilo na sejo v PDF formatu se nahaja tukaj

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji