Bakla 2024

53. redna seja skupščine OKS-ZŠZ

53. redna seja skupščine OKS-ZŠZ
Skladno z določili 41. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Izvršni Odbor OKS-ZŠZ sklicuje 53. REDNO SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ, ki bo v sredo, 12. JUNIJA 2024 ob 15. uri v Kongresnem centru Kristalne palače (BTC, Ameriška ulica 8, Ljubljana).

Predlog dnevnega reda:

Izvolitev organov Skupščine OKS-ZŠZ
 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Zapisnik z 52. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
 4. Članstvo OKS-ZŠZ
 5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2023
  • Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2023
  • Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ
 6. Pravila OKS-ZŠZ
 7. Trajnostna strategija OKS-ZŠZ
 8. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2023
 9. Letno poročilo SLOADO za leto 2023
 10. Pobude in predlogi
 11. Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji