Bakla 2024

Veliko mednarodno športno-diplomatsko priznanje za Slovenski olimpijski komite in Slovenijo

Veliko mednarodno športno-diplomatsko priznanje za Slovenski olimpijski komite in Slovenijo
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Franjo Bobinac, je dobil mesto v pomembni komisiji Mednarodnega olimpijskega komiteja. Na predlog predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha je bil le-ta imenovan za člana Komisije za prihodke in komercialna partnerstva.

Komisija za prihodke in komercialna partnerstva svetuje zasedanju MOK, izvršnemu odboru MOK in predsedniku MOK ter daje smernice in ideje na področju olimpijskega trženja in komercialnih partnerstev. Ta so pomembna, saj v spremenjenih danostih gospodarskega in političnega razvoja v svetu zagotavljajo MOK-u trajnostne in dolgoročne prihodke za delovanja in razvoj olimpijskega gibanja po celem svetu. Hkrati Komisija spremlja izvajanje trženja, komercialnih partnerstev in s tem povezanih programov MOK ter o tem poroča izvršnemu odboru MOK, saj mora nadzor nad športom ostati v rokah športnih organov. Vsi programi in ukrepi partnerja morajo biti namreč zasnovani tako, da krepijo in varujejo olimpijsko podobo in olimpijske vrednote.

Predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac: “Moje imenovanje v pomembno komisijo MOK, ki sploh zagotavlja delovanje najpomembnejše športne organizacije in športnega gibanja na svetu, je pomembno ne le zame osebno in za slovenski olimpijski komite, temveč za celotno Slovenijo. Slovenija je po doseganju športnih rezultatov svetovna velesila, zelo pomembno pa je, da se to še bolj odrazi tudi v zastopanosti Slovenije v športnih organizacijah v Evropi in svetu.

Krovna športna organizacija na slovenskem si bo, pod vodstvom predsednika Franja Bobinca in celotne ekipe, še naprej prizadevala izboljšati položaj naše države na športno-diplomatskem parketu. Velika priložnost za to bodo že poletne olimpijske igre v Parizu, ki se bodo začele čez natanko 44 dni.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji