Bakla 2024

Oglaševanje v času olimpijskih iger Pariz 2024

Oglaševanje v času olimpijskih iger Pariz 2024
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je v zaključku intenzivnih priprav na projekt XXIII. letnih olimpijskih iger Pariz 2024, ki jih bomo lahko spremljali julija in avgusta 2024. Ob potrditvi olimpijske reprezentance Slovenije za nastop na največjem športno-poslovnem dogodku seveda ne smemo pozabiti ostalih pomembnih aktivnosti, med katere prav gotovo sodi zaščita TOP partnerjev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in sponzorjev OKS-ZŠZ pred tako imenovanim »Ambush marketingom«.

Ambush marketing pomeni vsako načrtovano aktivnost poslovnega subjekta, s katero se skuša podjetje posredno ali neposredno neupravičeno povezati z idejo olimpizma in olimpijskega gibanja ter na ta način pridobiti priznanje, koristi in ugled povezan s sponzorstvom olimpijskega gibanja oziroma nacionalnega olimpijskega komiteja.

Zavedamo se, da Vaše podjetje podpira slovenski šport, kar seveda izredno spoštujemo. Hkrati upoštevamo Vašo pravico do identifikacije s športnikom in njegovo podobo v povezavi z vsemi velikimi športnimi dogodki kot so svetovna ali evropska prvenstva, svetovni pokali in podobno ter nenazadnje tudi s športnikovimi uspehi, v kolikor Vam dogovor s športnikom to dopušča, saj s svojo podporo pomagate športniku pri zagotavljanju pogojev za čim boljši razvoj njegove športne kariere. Dovolite pa, da Vas pri tem opozorimo, da oblike tržnega komuniciranja Vašega podjetja ne smejo biti povezane z olimpijskimi igrami, olimpizmom oziroma olimpijskimi simboli v najširšem smislu (olimpijski krogi, olimpijski ogenj,…). V nasprotnem primeru kršite pravice intelektualne lastnine ter določila Mednarodne olimpijske listine (The Olympic Charter), najvišjega pravnega akta na področju uporabe simbolov olimpijskega gibanja in tudi določbe pravnih aktov OKS-ZŠZ.

V olimpijskem obdobju, torej v obdobju od datuma odprtja olimpijske vasi olimpijskih iger v Pariz 2024 do vključno datuma, ki je dva dni po končni slovesnosti olimpijskih iger v Pariz 2024 (tj. od 18. julija 2024 do vključno 13. avgusta 2024) imajo pravico do uporabe osebe, imena in podobe športnika olimpijca ter ostalih članov slovenske olimpijske reprezentance in pravico do uporabe olimpijskih simbolov (olimpijski krogi,
olimpijska zastava, bakla,…) le TOP partnerji MOK in sponzorji OKS-ZŠZ. Nobeno drugo podjetje v opredeljenem časovnem obdobju v okviru svojih tržno-komunikacijskih aktivnosti ne sme uporabljati oseb, imen in podob ter športnega udejstvovanja in športnih rezultatov olimpijca za namene marketinških aktivnosti. Nobeno drugo podjetje, razen predhodno navedenih TOP partnerjev MOK in sponzorjev OKS-ZŠZ, tudi ne sme uporabljati olimpijskih simbolov. 

Pravico do uporabe olimpijskih simbolov, olimpijskih krogov, zastave, gesla in himne ima v Sloveniji, na podlagi predhodne odobritve MOK, izključno OKS-ZŠZ, ki mora v korist MOK poskrbeti za zaščito olimpijskih simbolov in storiti vse potrebno za prepoved njihove kakršnekoli uporabe, ki bi bila v nasprotju s pravili MOK. OKS-ZŠZ lahko podeli pravico do uporabe svojega lastnega znaka, pri čemer le-to ne sme biti v nasprotju z že omenjenimi pravili MOK. Omenjeno pravico imajo izključno poslovni partnerji OKS-ZŠZ, to so podjetja, ki s svojimi sredstvi skrbijo za razvoj slovenskega olimpijskega športa ter pomagajo pri pripravi in udeležbi športnikov na olimpijskih igrah in drugih tekmovanjih pod okriljem MOK. Pravica uporabe osebe, imena in podobe športnika olimpijca ter ostalih članov slovenske olimpijske reprezentance je skladno z določili pravil MOK in pravili OKS-ZŠZ dodeljena izključno TOP partnerjem MOK in sponzorjem OKS-ZŠZ. Tržno komuniciranje Vašega podjetja torej nikoli ne sme biti povezano z olimpizmom in olimpijskimi simboli, kar pomeni, da pri svojih oglaševalskih in marketinških aktivnostih ne smete uporabljati olimpijskih krogov, olimpijske bakle, olimpijskega ognja, himne ter osebe, imena, podobe in športnega udejstvovanja športnikov olimpijcev ter ostalih članov slovenske olimpijske reprezentance in tudi ne olimpijskih medalj, ki simbolizirajo športni dosežek olimpijca ter ostalih olimpijskih simbolov, vključno z olimpijskimi izrazi, besednimi zvezami in termini, ki vključujejo besede »olimpijske igre«, »olimpijski«, »olimpijada« ipd..

Pozivamo vas, da predhodno navedena pravila upoštevate. Za dodatne informacije Vam ostajamo na voljo na e-naslovu samo.kosir@olympic.si (Samo Košir, strokovni delavec za kadrovske in pravne zadeve).

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji