Usposabljanje SD1

Študijski program managementa v športu

Študijski program managementa v športu
Enkratna novica za vse športnike, željne izobraževanja. Pojavil se je nov študijski program managementa v športu, akreditiran pri nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
"Študijski program Management v športu je prilagojen in prvotno namenjen vrhunskim športnikom, da se v ta program vpišejo in pridobijo ustrezne kompetence za kasnejše delo, povezano z managementom ali v čisto gospodarskem sektorju ali pa tudi v neprofitnem sektorju, ki ga pokrivajo nacionalne panožne športne zveze, društva, ipd." je med drugim izjavil generalni sekretar OKS dr. Edvard Kolar na posvetu dvojne kariere športnikov, 14. septembra 2016.
Na osnovi Sporazuma o sodelovanju med Olimpijskim komiteje Slovenije in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, smo pripravili visokošolski strokovni študijski program Management v športu, ki je bil 19. januarja 2017 akreditiran pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Študijski program bo prvič razpisan za študijsko leto 2017/2018, interes za vpis v program je že velik. Osnovni cilj omenjenega študijskega programa, na katerega se lahko vpišejo kandidati s splošno maturo ali z zaključnim izpitom, opravljenem po ustreznem srednješolskem izobraževanju, je usposobiti eksperte, ki bodo sposobni izvajati delovne naloge na področju managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov.

Fakulteta za organizacijske vede UM in Olimpijski komite Slovenije sta postavila temelje kakovostnemu, mednarodno primerljivemu študijskemu programu, v katerem bodo študenti pridobili ustrezne kompetence ter široke možnosti za opravljanje strokovne prakse. Strokovna praksa bo organizirana v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, smučarsko zvezo Slovenije, organizacijskim komitejem Planica, športnim društvom Pokljuka in nogometno zvezo Slovenije. Za kakovost omenjenega študijskega programa bo skrbel Svet študijskega programa, sestavljen iz strokovnjakov in nekdanjih vrhunskih športnikov.

Več o študijskem programu Management v športu si lahko preberete na spletni strani FOV.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji