Usposabljanje SD1

24. redna seja izvršnega odbora OKS

24. redna seja izvršnega odbora OKS
V četrtek, 1.junija, bo ob 15.00 uri, v salonu Orhideja Grand hotela Union, 24. redna seja izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.
Predlog dnevnega reda seje je sledeč:
  • potrditev zapisnika 23. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 11.4.2017, pregled realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ ter pregled aktivnosti (B. Gabrovec in E. Kolar);
  • zadeve Slovenske olimpijske akademije (M. Cerar);
  • zadeve Strokovnega sveta športa za vse (mag. J. Sodržnik);
  • zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport (I. Čop);
  • zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti (T. Barada);
  • Letno poročilo OKS-ZŠZ (M. Kos);
  • Letni program športa v RS - pobude;
  • Etični kodeks (A. Šolar);
  • Pobude in predlogi;
  • Razno.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji