OI Pariz 2024

Podpredsednik OKS-ZŠZ Janez Sodržnik na obisku na Koroškem

Podpredsednik OKS-ZŠZ Janez Sodržnik na obisku na Koroškem
V okviru rednih obiskov občin je Janez Sodržnik, skupaj z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ, Rokom Konečnikom obiskal županjo Dravograda, Marjano Cigala in župana Mestne občine Slovenj Gradec, Andreja Časa.
Predstavil jima je poslanstvo OKS-ZŠZ. Poudaril je da si OKS-ZŠZ želi izboljšati organiziranost športa na lokalnem nivoju predvsem pa si želi tvornega sodelovanja med civilno športno sfero, ki je temelj razvoja športa v vseh pojavnih oblikah, z lokalno oblastjo. Omenil je vlogo Športa za vse za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa. Predstavil je vlogo regijskih pisarn, ki so podaljšana roka OKS-ZŠZ, preko katerih nudimo pomoč občinam in športnim društvom s strokovnimi nasveti in s programi športa za vse, ki jih ponuja OKS-ZŠZ. Prav tako je predstavil nekatere iztočnice, ki jih opredeljuje nov Zakon o športu. Vodja regijske pisarne Rok Konečnik je županji in prisotnim predstavil vlogo regijske pisarne OKS-ZŠZ Slovenj Gradec in projekte, ki bi jih bilo mogoče izpeljati v njihovi občini. Predstavil je projekt Športnih iger zaposlenih in projekt Mini olimpijade. Povedal je, da je njegov cilj v prihodnosti organizirati ta dva projekta tako, da bi lahko sodelovale skupaj vse koroške občine

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji