Obisk v občini Vojnik

Obisk v občini Vojnik
V okviru rednih obiskov slovenskih občin je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik, obiskal župana občine Vojnik, g. Branka Petreta.
Namen obiska je bil predstavitev Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, njegove regijske organiziranosti ter zagotovitev podpore občine pri povezovanju športnih društev in ustanovitvi nove občinske športne zveze.
 
Sestanek je potekal v izredno pozitivnem in prijetnem ozračju.
Dogovorila sta se o nadaljnjem sodelovanju pri vzpostavitvi občinske športne zveze ter izvedbi nekaterih konkretnih skupnih projektov.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji