Usposabljanje SD1

Razpis delovnega mesta - direktor SLOADO

Razpis delovnega mesta - direktor SLOADO
Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, Na podlagi Statuta zavoda Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) razpisuje delovno mesto Direktor zavoda SLOADO.
Kandidat za direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna.
 
Poleg tega pogoja mora kandidat za direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:
 • zahtevana VII. stopnja izobrazbe,
 • zahtevana najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju preprečevanja dopinga v športu,
 • je pri svojem dosedanjem delu dosegal delovne rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal in vodil dela in naloge s področja delovanja zavoda,
 • odlično poznavanje domačega in mednarodnega športnega okolja vključno z razmerami v športu,
 • aktivno znanje angleškega jezika. 

Druga potrebna znanja, zmožnosti:
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
 • odlične verbalne in pisne komunikacijske spretnosti,
 • dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • inovativni pristop pri načrtovanju, pripravi in realizaciji letnih programov dela zavoda. 
Vrsta in trajanje zaposlitve: za polni delovni čas, mandat direktorja traja štiri (4) leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
 
Prijava mora vsebovati:
 • življenjepis kandidata,
 • dokazila o zahtevani izobrazbi,
 • pregled uspešno izvedenih mednarodnih projektov kot dokazilo uspešnosti pri doseganju dobrih delovnih rezultatov,
 • kratka predstavitev svojega pogleda na boj proti dopingu v športu. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki dobro poznajo svetovni protidopinški program in pravila Svetovne protidopinške agencije in mednarodnih protidopinških konvencij, ter odlično poznavanje nacionalnega protidopinškega programa in protidopinških pravil SLOADO.
 
Način prijave kandidatov
Pisne vloge z ustreznimi dokazili pošljite vključno do petka, 3.11.2017 na naslov:
 Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, Ljubljana, Celovška 25, 1000 Ljubljana, z oznako »RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA SLOADO«.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji