Usposabljanje SD1

OKS na seji o slovenskem Casu in financiranju Sloade

OKS na seji o slovenskem Casu in financiranju Sloade
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je danes v Zrečah, na redni 29. seji, razpravljal o ustanovitvi Športnega razsodišča Slovenije in financiranju nacionalne protidopinške agencije Sloado. Slednje mora biti urejeno sistemsko, slovenski Cas pa je nujen, da se spori s področja športa rešijo s pomočjo neodvisnega organa in ne na sodišču.
OKS je danes obeležil tudi svoj dan, saj simbolično že vrsto let zaseda prav na 16. decembra. Po potrditvi zapisnika 28. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 28. novembra in zapisnika dopisne seje IO OKS-ZŠZ z dne 6. decembra so delegati na kratko spregovorili o treh spremembah v vrstah članov IO in jih potrdili, nato pa se pod točko razno osredotočili predvsem na problematiko financiranja Sloade in ustanovitve novega organa - Športnega razsodišča po vzoru Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) iz Lozane.

V OKS so namreč v povezavi s financiranjem nacionalne protidopinške agencije ugotovili redne težave. Po mnenju pristojnih je nujno, da je financiranje urejeno, podali so pobudo za njegovo sistemsko ureditev, saj mora biti to predvsem stabilno. Rešitve že iščejo, tudi direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj se zavzema za ustrezen položaj te institucije, saj po mnenju vseh vpletenih ne sme prihajati do težav s financiranjem tako pomembne organizacije.

OKS se bo v prihodnje zavzemal za bolj intenziven pristop, da se to uredi. Olimpijsko gibanje sicer finančno že pomaga Sloadi, a si želi bolj stabilno organizacijo. Pobudo so tako že naslovili tudi na pristojno ministrstvo.

Del delovanja Sloade se namreč financira tudi iz nacionalnega programa športa, predvsem gre tukaj za izvajanje testiranj, ker pa vsako leto prihaja do sprememb v proračunih OKS in Fundacije za šport, Sloado velikokrat ostane brez ustreznih sredstev. "Žal nimamo stabilnega financiranja. Treba je pospešiti procese, že ob ustanovitvi je bilo namreč rečeno, da to ni navaden športni program, saj bodo pritiski pri uspešni zajezitvi problemov z dopingom v prihodnje čedalje večji," je ob tem izpostavila članica IO OKS Tjaša Andree Prosenc.

Predsednik arbitraže pri OKS Tone Prosenc pa je ob tem izpostavil še nujnost ustanovitve športnega razsodišča Slovenije. "To je organizacija, ki ima izključno pristojnost za reševanje sporov s področja športa, dopinga ... V Sloveniji se zdaj s tem ukvarjata dve organizaciji. Na eni strani je to arbitraža pri OKS, na drugi pa je to Sloado v zvezi z dopinškimi primeri. Nujno je, da se ti telesi preoblikujeta v enotno športno razsodišče. Zdaj je to na plečih OKS in Sloado, zato prihaja tudi do vprašanja neodvisnosti. Želimo posebno institucija, ki bi v celoti obravnavala spore na področju športa, dopinga, mediacije," je dejal Prosenc.

Skupščina OKS-ZŠZ je zato pooblastila IO, da po predhodni analizi pravnih in finančnih pogojev skupaj s Sloado in ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejme ustrezne akte za ustanovitev Športnega razsodišča Slovenije. Vse skupaj zato, da bi se postopki izognili sodiščem in da bi se raje reševali znotraj športnih organizacij s pomočjo neodvisnega organa.

Ob koncu seje so delegati razpravljali še o predlogih sprememb zakona o športu, saj je ministrstvo pripravilo novelo zakona. Podpredsednik OKS Janez Sodržnik je izpostavil nekaj "neživljenskih" določil v zakonu, kar bi se dalo preprosteje rešiti s poenotenjem posameznih členov ali črtanjem spornih. O vsem bodo delegati razpravljali še na skupščini, ki sledi.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji