Usposabljanje SD1

Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Borovnica

Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Borovnica
V sejni sobi občine Borovnica, so se na uvodnem razgovoru o prednostih in slabostih ustanovitve občinske športne zveze, zbrali predstavniki večine športnih društev, ki delujejo v tej občini, med njimi predstavnik OŠ dr. Ivana Korošca, župan in višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte.
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, ki v največjem športnem združenju, predstavlja rekreativni šport oz. "šport za vse", mag. Janez Sodržnik, je spregovoril o novostih glede financiranja množičnega športa s strani Fundacije za šport.
Poudaril je, da je ta poleg občin, ki za množični šport v Sloveniji prispevajo daleč največ sredstev, drugi najpomembnejši vir financiranja množičnega športa in rekreacije, saj so sredstva Ministrstva za šolstvo, znanosti in šport v prvi vrsti namenjena profesionalnim športnikom. Glede financiranja množičnega športa novi pravilnik o delitvi sredstev daje pri delitvi sredstev prednost občinski športni zvezi pred društvom. Občinam so pri ustanovitvi in delovanju zvez v pomoč Regijske pisarne OKS, ki občinam oz. občinskim športnim zvezam, ki jih je danes v Sloveniji 85, pomagajo tudi pri prijavah na različne razpisa za pridobivanje sredstev za organizacijo športnih dejavnosti in prireditev ter razvoj športne infrastrukture.

Delovanje Notranjske regijske pisarne in Športne zveze Postojna je predstavil vodja pisarne Tomo Tiringer.
Predstavniki društev so na kratko predstavili svoje dejavnosti, z nezavidljivim stanjem športne infrastrukture, ki ne ustreza več zahtevam časa in vse večjim potrebam vse večjega števila občanov, pa se je mag. Sodržnik seznanil že na svojem obisku v lanskem letu.
Župan Bojan Čebela je poudaril, da bo občina pomagala predvsem tistim, ki si bodo pomagali sami in pridobili finančna sredstva tudi iz drugih virov, za pridobitev sredstev Fundacije za šport pa bo sodelovanje nujno. Kako naj bi bila ta organizirana, kdo jo bo vodil in kakšne so najbolj nujne potrebe v občini ter kako oblikovati akcijski načrt na področju športa v občini pa bo tekla beseda na naslednjem sestanku v prvi polovici aprila.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji