Usposabljanje SD1

Magistrski program Management v športu

Magistrski program Management v športu
Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih?
Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga že deseto leto skupaj izvajata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani! Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi.

Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obiščite spletno stran http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/management_v_sportu, če imate dodatna vprašanja, pa lahko pokličete:
- vodjo programa, prof. dr. Tomaža Čaterja (tomaz.cater@ef.uni-lj.si; 01 5892 521),

- s splošnimi vprašanji (kot so podatki o poteku vpisa, šolnini, trajanju študija itd.) pa se lahko obrnete na skrbnico programa v študentskem referatu, ga. Tanjo Osredkar (tanja.osredkar@ef.uni-lj.si; 01 5892 419).

Ne razmišljajte predolgo in se čim prej prijavite na magistrski študij Management v športu. Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ, dostopnega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (skrajni rok za to je ponedeljek, 24.9.2018), natisnjeno prijavo in priloge pa morate oddati tudi na Ekonomski fakulteti, Službi za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana (skrajni rok za to pa je torek, 25.9.2018, do 12:00 ure). Več navodil za prijavo in časovnih rokih najdete na spletni strani http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/prijava_in_vpis.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji