Bakla 2024

Dodeljeni prvi certifikati Športnikom prijazno izobraževanje

Dodeljeni prvi certifikati Športnikom prijazno izobraževanje
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je dodelil prve certifikate nacionalnega projekta Športnikom prijazno izobraževanje na ravni Slovenije. Hkrati vodi tudi evropski projekt certificiranja športnikom prijaznega izobraževanja.
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, ki ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. Pri tem želimo prepoznati, katere izobraževalne organizacije podpirajo športnike pri pridobivanju njihove izobrazbe in zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje. Namen certifikata je torej določiti izobraževalne ustanove, ki omogočajo dobro in prilagojeno izobraževanje športnikov. Glavni cilj je končanje srednje šole in olajšanje prehodov na višje stopnje izobraževanja prek mreže partnerskih ustanov. Družba in šport bosta imela koristi od dobre podobe izobraženih športnikov, ki šport naredijo še privlačnejši, so vzorniki mladim in poudarjajo pomen odličnosti v družbi. Športniki pa orodje, s pomočjo katerega lahko uspešno ob športni karieri pridobijo želeno izobrazbo in so tako tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela.

OKS-ZŠZ, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. Dvojna kariera športnikov je z vidika športnika razvoj vseživljenjskega učenja posameznega športnika, skozi njegove cilje na športnem področju, pri izobraževanju in kasnejši vključitvi na trg delovne sile. S tem se spodbuja odličnost tako na področju vrhunskih športnih dosežkov, kot tudi izobraževanja.

Julija 2017 je bil objavljen prvi javni razpis za dodelitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. Certifikat se podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa OKS - ZŠZ. V prvi fazi evalvacije, je OKS-ZŠZ podelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. V drugi fazi evalvacije pa OKS-ZŠZ dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi.

Spisek izobraževalnih ustanov, ki so pridobile Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji