Usposabljanje SD1

Nova Regijska pisarna OKS ZŠZ za Južno savinjsko regijo

Nova Regijska pisarna OKS ZŠZ za Južno savinjsko regijo
Predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec je podpisal pogodbo s predsednikom Zveze športnih društev občine Žalec Sebastjanom Cilenškom o delovanju regijske pisarne OKS-ZŠZ za Južno savinjsko regijo. Regijsko pisarno bo vodil sekretar zveze Matej Sitar.
Izvršni odbor OKS-ZŠZ je na svoji 3. redni seji 19.3.2019 v Ljubljani na predlog Strokovnega sveta športa za vse potrdil 15 regijskih pisarn ter občinske športne zveze, ki jim je zaupana naloga njihovega vodenja.

V Južno svinjski regiji OKS-ZŠZ, ki pokriva občine: Celje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Šentjur pri Celju, Polzela, Braslovče, Prebold, Žalec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Rogatec, Slovenske Konjice, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče je bilo v mandatnem obdobju 2018-22 vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ zaupano Zvezi športnih društev občine Žalec. V preteklem obdobju je regijsko pisarno vodila Športna zveza Celje.
 
Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sicer sledi strategiji OKS-ZŠZ o delovanju na lokalni ravni, saj poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji in vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.
V nagovoru ob podpisu pogodbe je podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik poudaril, da pričakuje, da bo regijska pisarna OKS-ZŠZ resnično povezovalec civilne športne sfere v regiji in se zahvalil županu Janku Kosu za dosedanjo podporo športni zvezi.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji