V Ljubljani še zadnji iz serije posvetov OKS-ZŠZ o Letnem programu športa na lokalni ravni

V Ljubljani še zadnji  iz serije posvetov OKS-ZŠZ o Letnem programu športa na lokalni ravni
v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru je, v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane, potekal zadnji iz serije posvetov za regije OKS-ZŠZ osrednjeslovenska, severna in južna Gorenjska ter predstavnike občin in občinskih športnih zvez iz ostalih regij, ki se niso mogli udeležiti predhodnih posvetov.
Udeležencem posveta, predstavnikom občin in občinskih športnih zvez so predstavili vsa področja športa, ki se iz javnih sredstev lahko financirajo skladno s Nacionalnim programom športa 2014-23 in njegovim izvedbenim načrtom ter Zakonom o športu sprejetim junija 2017. Obenem so se lahko ti seznanili tudi s praktičnimi napotki pri sprejemanju Letnega programa športa, predvsem v srednje velikih in manjših občinah ter kako pri tem sodelovati tudi z organizirano civilno športno sfero, ki je nosilka razvoja športa v lokalnih okoljih.

V širši razpravi na posvetih so predstavniki občin, občinskih športnih zvez in društev podali številne pobude in praktične rešitve za sprejemanje Letnih programov športa v lokalnih skupnostih, ki naj kar v naj večji meri koristi uspešnemu razvoju športa v občinah saj so te s dvema tretjinama vseh javnih sredstev, ki se namenjajo športu, njegov največji sofinancer.

V spomladanskih mesecih je bilo v sodelovanju z regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ organiziranih sicer pet posvetov o Letnem programu športa v Lokalni skupnosti. Poleg posveta v Ljubljani je bil ta organiziran še vv Moravskih Toplicah, za regijo OKS-ZŠZ Pomurje;  v  Postojni za regije OKS-ZŠZ Primorsko-notranjska, Obalno-kraška in Goriška, v Brežicah, za regije OKS-ZŠZ Zasavje –Posavje, Jugovzhodna Slovenija, Ljubljana okolica ter v Žalcu za regije OKS-ZŠZ Južna savinjska, Severna savinjska, Koroška, Severna podravska in Južna podravska Na posvetih je sodelovalo preko 100 predstavnikov občin in športnih zvez.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji