OI Pariz 2024

Finančno opismenjevanje mladih športnikov

Finančno opismenjevanje mladih športnikov
Olimpijski komite Slovenije je vodil projekt z uradnim nazivom »Education through sport – Shaping role models for the future«. Projekt je bil sofinanciran s strani programa Evropske unije Erasmus+.
Glavni cilji projekta so bili priprava izobraževalnega gradiva, izvedba delavnic za mlade športnike in priprava aplikacije za finančno opismenjevanje - samoocenjevanje športnikov. S projektom želimo predvsem ozaveščati mlade športnike o pomenu športnega ravnanja in o možnih nepravilnostih in zlorabah v športu. Pravočasno jih želimo seznaniti s športnimi vrednotami, vsebinami na področju dvojne kariere športnikov in opozoriti na možne nepravilnosti in zlorabe v športu, s katerimi bi se lahko soočili.

Pri projektu so sodelovali partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Portugalske in v vseh treh državah smo izvedli delavnice za športnike. V Sloveniji smo jih izvedli za mlade športnike na gimnazijah, udeležence olimpijskih festivalov evropske mladine in tudi za člane reprezentance 2. Evropskih iger Minsk 2019.
Delavnice za športnike bomo izvajali tudi v naprej in pri tem uporabljali pripravljana izobraževalna gradiva in aplikacije.
 
Več informacij o projektu najdete na spletni strani.
 
Aplikacija finančnega opismenjevanja za mlade športnike je dostopna preko spodnjih povezav:
https://financezasportnike.olympic.si/register/ (Slovensko)
https://financesforathletes.olympic.si/register/ (English) 

Športne zveze in klubi lahko v sodelovanju z OKS-ZŠZ organizirate delavnice za svoje športnike.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji